کد ملی:
*
كلمه عبور:
*
 نكات اصلي ثبت نام:
1. اين سامانه مختص دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) دانشگاه علوم پزشكي ايران مي باشد.

2.با توجه به راه اندازي سامانه از ابتداي سال 1394، كليه درخواست ها به صورت غير حضوري انجام مي شود. لطفاً از مراجعه حضوري پرهيز نماييد.

3. جهت عضويت از نرم افزار  Google Chrome  استفاده نماييد.

(با هر كد ملي صرفا يكبار امكان عضويت در سامانه وجود دارد،لذا جهت افزودن مقاطع در منوي مشخصات ازطريق اضافه كردن سطر به مشخصات تحصيلي )اقدام نماييد.

4. پس از تاييد عضويت ، در خواست خود را ثبت و مدارك مربوطه را اسكن و ارسال نماييد.


چنانچه فارغ التحصيل دانشگاههاي ديگر هستيد از ثبت نام دراين سامانه خودداري نماييد 


 هزينه خريد ساليانه تعهد آموزش رايگان در سال 1402 طبق مقررات تعيين شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  به شرح ذيل مي باشد

 كارداني                 

ساليانه 14 ميليون تومان

 كارشناسي

 ساليانه 15 ميليون تومان

 كارشناسي ارشد 

 ساليانه 24 ميليون تومان

 پزشكي 

 ساليانه 30ميليون تومان


اطلاعات تماس

 كارشناسان اداره دانش آموختگان:
021-88622728
ساعت پاسخگويي از ساعت 11 لغايت 13 


مسوول فني سامانه :
مهندس زينالي88622708-021

       كارشناس معاونت بين الملل جهت پيگيري فرم 12
021-86702057