کد ملی:
*
كلمه عبور:
*
 نكات اصلي ثبت نام:
1. اين سامانه مختص دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) دانشگاه علوم پزشكي ايران مي باشد.

2.با توجه به راه اندازي سامانه از ابتداي سال 1394، كليه درخواست ها به صورت غير حضوري انجام مي شود. لطفاً از مراجعه حضوري پرهيز نماييد.

3. جهت عضويت از نرم افزار  Google Chrome  استفاده نماييد.

(با هر كد ملي صرفا يكبار امكان عضويت در سامانه وجود دارد،لذا جهت افزودن مقاطع در منوي مشخصات ازطريق اضافه كردن سطر به مشخصات تحصيلي )اقدام نماييد.

4. پس از تاييد عضويت ، در خواست خود را ثبت و مدارك مربوطه را اسكن و ارسال نماييد.


چنانچه فارغ التحصيل دانشگاه هاي ديگر هستيد از ثبت نام دراين سامانه خودداري نماييد   اطلاعات تماس:


ساعت پاسخگويي از ساعت 11 لغايت 13 
 كارشناسان اداره دانش آموختگان:   88622728-021مسوول فني سامانه :
مهندس زينالي  88622710-021
 

 
 كارشناس معاونت بين الملل جهت پيگيري( فرم 12): 86702057-021