کد ملی:
*
كلمه عبور:
*
 


با توجه به بخشنامه جديد وزارت بهداشت مبني بر" تغيير مبلغ و رويه خريد تعهدات آموزش رايگان "، خواهشمند است تا اطلاع ثانوي از پرداخت وجه خودداري نماييد . بديهي است در صورت پرداخت ، استرداد آن امكانپذير  نميباشد 

نكات اصلي ثبت نام:
1. اين سامانه مختص دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) دانشگاه علوم پزشكي ايران مي باشد.

2.با توجه به راه اندازي سامانه از ابتداي سال 1394، كليه درخواست ها به صورت غير حضوري انجام مي شود. لطفاً از مراجعه حضوري پرهيز نماييد.

3. جهت عضويت از نرم افزار  Google Chrome  استفاده نماييد.

(با هر كد ملي صرفا يكبار امكان عضويت در سامانه وجود دارد،لذا جهت افزودن مقاطع در منوي مشخصات ازطريق اضافه كردن سطر به مشخصات تحصيلي )اقدام نماييد.

4. پس از تاييد عضويت ، در خواست خود را ثبت و مدارك مربوطه را اسكن و ارسال نماييد.


 اطلاعات تماس

 كارشناسان اداره دانش آموختگان:
021-86702211
021-86702214
021-86702215
021-86702266
021-86702285

مسوول فني سامانه :
مهندس زينالي88622710-021